We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen!
info@maranusgroen.nl | (085) 066 74 20

Onze dienstverlening

Het woord ‘diensten’ doet geen recht aan hetgeen wij voor u uit handen kunnen nemen. Daarom kiezen wij graag voor de term ‘dienstverlening’.

Bij iedere opdracht en project zorgen wij voor maatwerk. Dit doen wij door het afstemmen van de dienstverlening op uw wensen, de wettelijke kaders en het budget.

Onze dienstverlening bestaat uit, of is een mix van:

  • Adviseren, voorbereiden, coördineren en uitvoeren van alle voorkomende groenwerkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en groenomgevingen, zowel binnen als buiten
  • Het aanbrengen en leveren van benodigde levende of dode materialen
  • Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen van de uitvoering van deze werkzaamheden.

 

Maranus Groenvoorzieningen BV staat voor totaal ontzorgen op ieder facet in het groen. Meedenken vanaf de start, lange termijnplannen, kostenbesparend werken, flexibel en breed in te zetten op korte en lange termijn. Ons motto daarbij is “we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen”.

Heel Nederland is onze ‘achtertuin’ maar we zijn vooral actief daar waar de klant ons wenst.